Borgtocht voor goodwill financiering te vernietigen door echtgenote want niet kenmerkend voor normale uitoefening van beroep

Interessante uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over (vernietigbaarheid) borgtocht: Financiering ten behoeve van de inkoop in een maatschap door betaling van een goodwill-som van € 350.000,- ineens, kan niet kan worden aangemerkt als een rechtshandeling die kenmerkend is in die zin dat zij ten behoeve van de normale uitoefening van het beroep van accountant gebruikelijk is. Borgtocht is daarom vernietigbaar door echtgenote. Voor gehele uitspraak zie: ECLI:NL:GHARL:2017:3926 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-05-2017, 200.170.502/01

2017-05-18T11:50:54+00:00 Uncategorized|