Interessante lessen uit recent Arrest HR over aansprakelijkheid Holding voor dochtervennootschappen

2017-05-08T11:28:01+00:00 Acquisitions, Financial|

Op 31 maart jl. deed de HR uitspraak in een procedure waarin een moedervennootschap een art. 403 verklaring (uit boek 2 BW) voor een dochtervennootschap had ingetrokken. Met zo'n verklaring stelt de moedervennootschap zich aansprakelijk voor schulden van een of meer dochtervennootschappen. Na intrekking van een 403-verklaring blijft de aansprakelijkheid van de moedervennootschap bestaan voor [...]