Borgtocht voor goodwill financiering te vernietigen door echtgenote want niet kenmerkend voor normale uitoefening van beroep

2017-05-18T11:50:54+00:00 Uncategorized|

Interessante uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden over (vernietigbaarheid) borgtocht: Financiering ten behoeve van de inkoop in een maatschap door betaling van een goodwill-som van € 350.000,- ineens, kan niet kan worden aangemerkt als een rechtshandeling die kenmerkend is in die zin dat zij ten behoeve van de normale uitoefening van het beroep van accountant gebruikelijk is. [...]

Hoge Raad houdt vast aan vereiste van meerdere schuldeisers voor faillietverklaring.

2017-05-08T11:28:22+00:00 Uncategorized|

Op 24 maart jl. deed de HR uitspraak in een procedure waarin ter discussie stond of 1 schuldeiser voldoende is voor de faillissement aanvraag van een schuldenaar. Immers  volgens de gangbare doctrine dienen er meerdere schuldeisers te zijn voor het aanvragen van faillissement van een (rechts)persoon. In zijn arrest zegt de HR daarover o.a.: De [...]